Bộ phận kinh doanh

Bộ phận Logistics

Myanmar

Văn phòng đại diện tại Myanmar
Địa chỉ: No (216/B4), 4th Jade Condo, Bo Myat Tun Road, PazunTau-ng Towship,Yangon, Myanmar

 
 (+95) 1398748 
 myanmarvinimex@vinadaiviet.com 
 

 

Dowload file PDF